Η απόλαυση της αρχιτεκτονικής ριζώνει στα παράδοξα και διφορούμενα στοιχεία της.”

Η απόλαυση της αρχιτεκτονικής ριζώνει στα παράδοξα και διφορούμενα στοιχεία της.”